Shen Master Training.

Als Shen Master onderscheiden we verschillen kwaliteiten en principes van aanraken:

  • Bio-mechanische touch
  • Bio-dynamische touch
  • Bio-energetische touch

We nemen waar en blijven onze touch verfijnen door:

  • "Stillness - Focus en Creativiteit". Net in de stilte ligt de kracht van regeneratie en healing.

Shen bodywork is gebaseerd op het gebrip en de toepassing van 7 heremetische principes, beschreven in de Kybalion en past deze principes toe in lichaamswerk. Dat maakt Shen bodywork anders. Je wordt werkelijk (aan-)geraakt vanuit een diepe verbinding, stilte, bewustzijn.  

"As above, so below". 

Het musculo - skeletaal systeem. Evenwicht in onze houding, onze structuur. 

"Nothing rests, everything moves, everything vibrates"

Het cranio-sacraal systeem - Het luisteren en raken van ritmes in het lichaam vanuit een zeer lichte touch.

"Everything is dual, everything has two poles"

Het fascia - systeem - Functionele balans

"Everyting flows in, everything flows out"

Het druk - systeem - Het balanceren van druk en volumes als magische sleutel.

"Every cause has it's effect, every effect has it's cause"

Het viscerale systeem - De kracht van transformatie.

"Gender is everything, gender manifests on all planes"

Het hart circulatie systeem - De fulcrum (zoals het oog van een orkaan) van alle systemen.

"The All is mind. The universe is mental."

Het energie systeem - De oorspong van ons zijn.

Deze training loopt over een periode van 18 maanden (7 workshop van 4 dagen) en wordt georganiseerd voor professionele bodyworkers uit verschillende domeinen.

  • Shen 1 Belgium 2015- maart 2017
  • Shen 1 Belgium 2018-2020 (data te bevestigen)
  • Shen 2 2017-2019 (locatie te bevestigen)

Meer info over deze training? Neem contact met me op.